Serdecznie witamy Państwa i zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą. Znajdą tu Państwo szczegółowe informacje o zakresie naszej działalności, historii firmy, wprowadzonym systemie kontroli jakości oraz naszą ofertę handlową. Firma AGROSAD w Równej k. Błaszek zajmuje się obrotem materiałem sadzeniakowym, skupem, konfekcjonowaniem i dystrybucją ziemniaków i innych warzyw do dużych sieci supermarketów w Polsce. Firma wyrosła z gospodarstwa rolnego prowadzącego uprawę ziemniaków jadalnych na zbiór wczesny, jakich większość w regionie sieradzkim i innych regionach centralnej Polski. Produkcja jest realizowana z doświadczoną grupą polskich i zagranicznych producentów na zasadzie zawieranych umów kontraktacyjnych. Konfekcjonowanie dostarczonego ziemniaka odbywa się w zakładzie i polega na sortowaniu, czyszczeniu, myciu i pakowaniu bulw ziemniaków. Od 1992 roku, jesteśmy firmą rodzinną. W początkowym okresie działalności firma ukierunkowana była na handel sadzeniakami oraz zajmowała się skupem ziemniaków od rolników i ich sprzedażą do zakładów przetwórczych i hurtowni. Następne lata to tworzenie sieci plantatorów, którzy rozpoczęli produkcje ziemniaków dla potrzeb firmy. Dzięki systematycznej pracy i wspólnym wysiłkom pracowników Agrosadu i rolników uzyskiwano produkty coraz wyższej jakości i wyższą wydajność. 

 

kolo3kolo2kolo4kolo1kolo6

.

.

W chwili obecnej dysponujemy kilkoma halami produkcyjnymi, halą składową oraz odpowiednio przystosowanymi komorami chłodniczymi do krótkiego i długiego przechowywania ziemniaków i innych warzyw. Dzięki kilku rampom posiadamy możliwość szybkiego załadunku świeżych warzyw na samochody chłodnicze, które w krótkim czasie znajdą się u odbiorcy. Firma skorzystała również z programów unijnych, pozyskując dotację na rozbudowę i nowoczesne wyposażenie parku maszynowego.

 

 

kolo_halakolohala2kolohala4kolohala5kolohala3

 

PROCES TECHNOLOGICZNY związany z uprawą i pakowaniem jest kontrolowany. Wprowadzony został w firmie system kontroli HACCP podczas wszystkich etapów produkcji i dystrybucji oraz system kontroli GLOBALGAP w gospodarstwach współpracujących z firmą. Umożliwia nam to kontrolę i opanowanie wszystkich zagrożeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia. W celu zwiększenia wydajności prowadzonej działalności poprzez poszerzenie asortymentu opakowaniowego w sposób przyjazny dla klienta zadecydowaliśmy się na unowocześnienie linii pakująco- sortującej warzywa. Posiadany park maszynowy ułatwia nam pakowanie warzyw w różnego typu nowoczesne opakowania jednostkowe jak i kartony czy skrzynki. Rezultatem realizacji dużej partii jednolitego asortymentu w krótkim czasie jest świetnie wyszkolona załoga. Poprzez zastosowanie nowych rozwiązań wyeliminowano proces pakowania ręcznego. Przedsięwzięcie znacząco usprawniło pracę poprzez zautomatyzowanie procesu ważenia i pakowania.

.

 

koloprodkoloprod3koloprod4koloprod2koloprod5

.

Przy użyciu własnej floty transportowej, w skład której wchodzi kilkanaście nowych zestawów samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu produktów spożywczych, Agrosad bardzo szybko realizuje dostawy zamówionego towaru. Sprawna flota daje nam bezpieczeństwo komunikacji, a więc elastyczność w zaopatrzeniu na terenie całego kraju. Wyposażenie pojazdów w nowoczesne systemy chłodzenia znacznie ogranicza ryzyko utraty świeżości warzyw dostarczanych do naszych klientów. Pełną kontrolę nad pracą floty pojazdów daje lokalizacja GPS. Dzięki funkcjonalnym aplikacjom mobilnym można uzyskiwać informacje na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Przemyślana w każdym detalu aplikacja na bieżąco informuje o przebytych trasach, długości jazdy i postoju, terminowości dostaw, szczegółowych parametrach funkcjonowania pojazdu.

 

POTATOES

CABBAGE

CELERY

LEEK

CHINESE CABBAGE

RED CABBAGE

KAPUSTA WŁOSKA

GARLIC

ONION

RED ONION

SHALLOT ONION

BEETROOT